Uniwersalna karta do głosowania

Protokól z zebrania właścicieli

Oświadczenie właściciela

Oświadczenie najemcy/właściciela

Pełnomocnictwo do głosowania na d uchwałami

Protokól z wymiany licznika

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad właścicieli

Wniosek o zmianę zasad głosowania nad uchwałami

Wniosek o zwołanie zebrania właścicieli

Zawiadomienie o zwołanym zebraniu właścicieli

Uchwała w sprawie uciążliwych lokatorów

Procedura zminy Zarządu Wspólnoty

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Projekt i wykonanie : ARKA